SONUÇLAR

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI

  • Türkiye’de Natura 2000 sahalarının belirlenmesi için teknik altyapının oluşturulması,
  • Türkiye’nin doğa koruma konusundaki teknolojik alt yapısının her anlamda AB Kuş ve Habitat Direktifleriyle uyumlu hale getirilmesi,
  • Natura 2000 kavramı ile ilgili Türkiye’nin kurumsal kapasitesinin arttırılması.