ORTAKLAR

Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Projenin Faydalanıcısı, Türkiye’de doğa korumadan ve bu sebeple Natura 2000 ağının uygulanmasından sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Proje, Hulla&Co. Human Dynamics tarafından yürütülmekte olan ve REC Türkiye, ECOMED, GAF ve OIKON’dan oluşan bir konsorsiyumdan oluşmaktadır.

Faydalanıcı kurumun haricinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çevre STK’ları ve bilimsel topluluk temsilcileri de projenin ana faydalanıcıları arasında yer almaktadır.