KARADENİZ VE ANADOLU BİYOCOĞRAFİ BÖLGELERİNİN HABİTAT TÜRLERİ ÇALIŞTAYI - SAMSUN, 1-2 ARALIK 2016

Çalıştay 1-2 Aralık 2016 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştay esnasında daha önce projemiz tarafından her iki bölge için hazırlanmış olan  Topluluk açısından önem arz eden Habitat tiplerinin referans listelerinin ilk taslakları bilimsel topluluğa sunularak kendileri ile tartışılmıştır.  İki gün boyunca, konusunda uzman kişilerden oluşan iki çalışma grubu (Anadolu biyocoğrafi bölgesinin habitat tipleri ve Karadeniz biyocoğrafi bölgesinin habitat tipleri) referans listeleri üzerinde tartışarak, listeleri güncellemişlerdir. Projemizin uzmanlarından Sayın Prof. Borja Jimenez tartışmaları yönlendirmiştir. Aynı özelliklerde ancak bu sefer Akdeniz biyocoğrafi bölgesinin habitat tiplerine odaklanan bir başka çalıştay ise 2017 yılının başlarında gerçekleştirilecektir. Üç biyocoğrafi bölge için topluluk açısından önem arz eden habitat tiplerinin referans listelerinin hazırlanması çalışmaları ve Türkiye’deki habitat tiplerinin yorumlama kılavuzu hazırlıkları Nisan 2017 tarihine kadar devam edecektir.