Sistematik Koruma Planlama (SKP) Çalıştayı, 22 - 23 Şubat 2017 - Ankara

Sistematik Koruma Planlaması'nı uygulayabilmek için kullanılacak olan değişkenlerin nasıl kullanılacağına; farklı arazi kullanımlarının habitatları nasıl etkilediğine ve bunların birbiriyle nasıl bir ilişki kurduğuna ilişkin anlayışı artırmaya yardımcı olmak amacıyla 22-23 Şubat tarihlerinde söz konusu çalıştayımız Ankara The Green Park Hotel'de düzenlenmiştir.