Doğa Koruma Çalışmaları Kurumsal İhtiyaç Analizi Çalıştayı Ankara'da Başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, ülkede doğanın korunması çalışmalarının sürdüğünü belirterek "AB kuş ve habitat direktiflerinin eklerinde bulunan tür ve habitatların ülkemizdeki varlığının belirlenmesi ile listesinin hazırlanmasını, ülkemizin AB doğa koruma mevzuatı konusunda kurumsal kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

DKMP Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Doğa Koruma Çalışmaları Swot Analizi Çalıştayı"naOrman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, ilgili kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve Bakanlık çalışanları iştirak etti.

Çalıştayın açılışında konuşan Taş, yabani bitki ve hayvan türlerinin korunması için tabiat ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik yasal düzenleme gerçekleştirileceğini, bunun, hükümetin ilk 6 aylık hedefleri arasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik ilerleme raporlarında da belirtildiği gibi, bugüne kadar ülkede henüz potansiyel Natura 2000 alanları belirleme çalışmalarının yapılmadığına dikkati çeken Taş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sebeple ilerleme raporlarında belirtilen hususlarda gelişme kaydedebilmek maksadıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' 2011 yılında Avrupa Komisyonuna sunulmuş ve 2012 yılında Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu proje, Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar AB projeleri kapsamında yürüttüğü en kapsamlı ve en yüksek bütçeli proje olacaktır."

Taş, projenin hedefine ilişkin ise "AB kuş ve habitat direktiflerinin eklerinde bulunan tür ve habitatların ülkemizdeki varlığının belirlenmesi ile listesinin hazırlanması, İç Anadolu ekolojik bölgesindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi, AB standartlarında Natura 2000 veri tabanı kurulması ve ülkemizin AB doğa koruma mevzuatı konusunda kurumsal kapasitesinin artırılmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

DKMP Genel Müdürlüğünce hazırlanan, "Avrupa Birliği (AB ) destekli Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamındaki çalıştay iki gün sürecek.

Doğa Koruma Çalışmaları Kurumsal İhtiyaç Analizi Çalıştayı, AB'nin doğa koruma konusundaki en önemli iki direktifi olan 1979 tarihli "Kuş Direktifi" ile 1992 tarihli "Habitat Direktifi" çerçevesinde yürütülen ve Türkiye'de korunan alanlar ağı olan Natura 2000 alanlarının belirlenmesi konusunda yürütülen çalışmaların bir parçası niteliğini taşıyor.

Çalıştayda Türkiye'deki doğa koruma çalışmalarının güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek, olası fırsat ve problemler ortaya konulacak.