Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 2015-2018 yılları arasında yürütülmesi planlanan ve Avrupa Birliği IPA Programı (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı) tarafından desteklenen “ Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin bilgilendirme toplantısı (Kick-Off Meeting) Genel Müdürümüz Sn. Nurettin TAŞ başkanlığında Merkezi Finans ve İhale Birimi(CFCU) temsilcileri, Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi, projede görev alacak olan Konsorsiyum üyeleri ile Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin katılımı ile 10 Eylül 2015 tarihinde bakanlığımız binasında gerçekleştirildi.

Söz konu toplantıda Genel Müdürümüz Sn. Nurettin TAŞ yapmış olduğu açılış konuşmasında;

“Avrupa Birliğini’nin doğa koruma konusundaki en önemli iki direktifi 1979 tarihli “Kuş Direktifi” ile 1992 tarihli “Habitat Direktifi”dir. Bu iki direktif Avrupa’da yaban hayatının, habitat tiplerinin ve türlerin korunmasının temelini oluşturur. Natura 2000 alanları, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin sahip oldukları karasal ve denizel alanlarda yaşayan ve Avrupa için önemli olan tür ve habitatların korunması için yasal olarak koruma altına alınan alınlardır. Söz konusu tür ve habitatların korunması için AB Kuş ve Habitat Direktifleri uygulanmaktadır.

AB Kuş ve Habitat Direktiflerinin ülkemizdeki mevzuat uyumu çalışmalarından Bakanlığımız sorumludur. Söz konusu mevzuat uyumu konusunda bugüne kadar bazı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, İlerleme Raporlarında da belirtildiği gibi henüz potansiyel Natura 2000 alanları belirlenmemiştir.

Bu sebeple, İlerleme Raporlarında belirtilen hususlarda gelişme kaydedebilmek maksadıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan «Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi» 2011 yılında Avrupa Komisyonuna sunulmuş ve 2012 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu proje Bakanlığımızın bugüne kadar AB projeleri kapsamında yürüttüğü en önemli proje olacaktır.

Projenin genel hedefi AB Kuş ve habitat direktiflerinin eklerinde bulunan tür ve habitatların ülkemizde varlığının belirlenmesi, İç Anadolu Ekolojik Bölgesindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi ve Avrupa Birliği standartlarında bir veri tabanı kurulmasıdır.

Değerli katılımcılar, bilindiği gibi ülkemiz Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan gibi 3 önemli ve farklı biyocoğrafik bölgeye sahiptir. Özellikle İç Anadolu bölgemizin İran-Turan biyocoğrafyası içerisinde yer alması ülkemizin Avrupa Birliği’ne dahil olması durumunda Avrupa topraklarına ayrı bir zenginlik katacaktır.

Söz konusu proje Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızla birlikte yürütülecektir. Projenin yürütülmesi esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi doğa koruma ile ilgili kurumlar ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile irtibatlar sağlanacak ve destekleri alınacaktır.

Bu projede, konsorsiyumun çok değerli ve konularında tecrübeli olan yabancı uzmanlarının yanında ülkemizde özellikle biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma konusunda çalışan tecrübeli ve bilgi sahibi akademisyenlerin ve uzmanların da yer alması projenin sağlıklı yürütülmesi ve başarılı sonuçlara ulaşılmasında önem arz etmektedir.

Sözlerime son verirken, projede çalışacak değerli konsorsiyum üyelerine, yerli ve yabancı uzmanlara, kurum ve kuruluşlara ve Bakanlığımız temsilcilerine başarılar diler, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
diyerek toplantıyı başlattı.

Daha Sonra, projeye neden ihtiyaç duyulduğu, projenin hedefleri ve çıktılarının neler olacağı, proje yönetimini yapısı hakkında Genel Müdürlüğümüz adına (Erdoğan ERTÜRK) bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Bu sunumu müteakip, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi (Cemile AKILLI) tarafından yapılan sunumda Bakanlığımızın ve Konsorsiyumun proje kapsamında sorumlu olduğu görevler ve yetkiler hakkında bilgiler verildi.

Bu sunumdan sonra ise Konsorsiyum üyeleri, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin içeriği, zamanlaması ve raporlamaları hakkında bilgiler vermişlerdir. Söz konusu sunumda ayrıca projenin ana faaliyetleri olan aşağıdaki konularda detaylı açıklamalar yaptılar.

  • a)Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktiflerinin ek listelerinde yer alan türlerin ve habitatların hangilerinin ülkemizde var olduğunun belirlenmesi,
  • b) Ülkemizde uygulanmakta olan Sistematik Koruma Planlaması (SKP) yaklaşımı ile Natura 2000 yaklaşımının uyumlaştırılarak yeni bir “Natura 2000 Alan Seçimi Metodolojisi” nin geliştirilmesi
  • c)Bu metodoloji ışığında, projenin pilot bölgesi olarak seçilen İç Anadolu Ekolojik Bölgesindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi,
  • d) Natura 2000 alanlarına yönelik olan ve AB ülkelerindeki diğer biyolojik çeşitlilik veri tabanları ile uyumlu yeni bir veri tabanı kurulması.