Topluluk Açısından Önemli Tür Çalıştayı

Proje uygulamasının ilk yılı boyunca, yoğun bir çalışmanın ardından, Türkiye’nin üç Biyocoğrafi bölgesi (Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz) için Topluluk Açısından Önemli Türlerin Referans Listeleri, bilimsel topluluğa sunulmaya hazır hale geldi. Listelerin sunulması ve üzerinde tartışmalar, bilimsel topluluk ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gelecek 72 temsilcinin katılımı ile Konya’gerçekleşecektir. Türler Referans Listeleri, Natura 2000 alanlarının seçilmesi ve belirlenmesinin yanı sıra Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde Habitat Direktifi Ek II’nin değişmesi için gerekli temeli oluşturacaktır. Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nden 14 uzman, Referans Listelerinin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur.

Çalıştay 21-22 Mart 2016'da gerçekleştirilmiştir.