8-9 Şubat 2018 NATURA 2000 ve Orman Habitatları Hakkında Çalıştay, Afyon

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nden katılım sağlayan uzmanlar ile birlikte, AB’ye uyum sağlama sürecinde “Orman Amenajmanı ve Avrupa Birliği Habitat Kodlama Entegrasyonu” konusundaki eğitim, Natura 2000 Projesi uzmanları tarafından Afyon’da 8-9 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.