31 Ocak - 4 Şubat 2017 14. MEDECOS (Uluslararası Akdeniz Ekolojisi Topluluğu) Konferansı, Sevilla, İspanya

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 2015 Eylül ayından itibaren yürütülmekte olan “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında  ISOMED (Uluslararası Akdeniz Ekolojisi Topluluğu) tarafından gerçekleştirilen 14. MEDECOS (Uluslararası Akdeniz Ekolojisi Topluluğu) Konferansı’na Hassas Alanlar Daire Başkanlığında görev yapan Orman ve Su İşleri Uzmanı Yasin KÖYCÜ ve Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığında görev yapan Serhat ERBAŞ katılım sağlamıştır. Bahse konu konferans Sevilla Üniversitesi (Universidad de Sevilla)’nin 4 ayrı fakülte binasında gerçekleştirilmiştir. Konferansın 4 günü toplantı oturumlarında sözlü ve poster sunumları ile geçmiş olup 5. gün arazi çalışması yapılmıştır. Konferanstaki oturumlar aşağıdaki konu başlıklarına göre ayrılmıştır.

  • Karşılaştırmalı ekoloji ve evrim
  • Akdeniz soylarının tarihi biyocoğrafyası
  • Güncel tür koruma zorlukları
  • Biyoçeşitlilik: türlerin etkileşimleri, ağları, toplulukları ve filogenetik
  • Ekofizyoloji ve fonksiyonel özellikler
  • Ekosistemin işleyişi ve hizmetleri: değişen dünyadaki zorluklar ve riskler
  • Akdeniz ekosistemlerinin üzerindeki biyotik ve çevresel küresel değişikliklerin sonuçları

Diğer bazı konuların yanısıra türlerin korunmasına yönelik tehditler, iklim değişikliğinin Akdeniz ekosistemi üzerindeki etkileri ve ekosistem hizmetlerinin koruma üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Konferansın açılış ve kapanış oturumlarında Cape Town ve California’daki üniversitelerden, doğal korunan alanların seçimi ve yönetimi için Sistematik Koruma Planlama yaklaşımının uygulanması konusunda geniş deneyim sahibi hocalar görev almışlardır. Arazi çalışması ise Alcornocales Milli Parkı’nda yapılmıştır.