30 Ocak– 1 Şubat 2018, Natura 2000 ve Veritabanı Konusunda Üniversite, STK ve Kamu Kurumlarının Eğitimi Çalıştayı - III, Ankara

Proje kapsamında oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenen tür ve kalitede veri sağlanması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla, Görev 3.3 kapsamında ilki Erzurum’da, ikincisi İstanbul’da gerçekleştirilen eğitimin üçüncüsü 30 Ocak- 01 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin, Natura 2000 veritabanı ve Ulusal Biyoçeşitlilik veritabanına veri yükleme alt görevinin gerçekleştirilmesine yardımcı olması hedeflenmektedir.