28 Kasım – 1 Aralık 2017, Tehdit Analizi Çalıştayı, Konya

28 Kasım- 1 Aralık 2017 Konya – Ramada Otel’de gerçekleştirilen tehdit analizi hakkındaki çalıştayda, pilot bölgedeki habitat tiplerinin dağılım modeline ilişkin sonuçlar sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Bahsi geçen çalıştay (Görev 1.3.5 kapsamında) pilot bölgedeki Topluluk açısından önemli habitat tiplerinin korunma durumlarının analizi ile söz konusu habitat tipleri üzerindeki tehditler ve baskıların analizi için de kullanılmıştır. Çalıştayda katılımcılar tarafından iletilen uzman görüşleri, habitat tipleri dağılım modelinin iyileştirilmesi ve hazırlanmakta olan Natura 2000 alanlarının seçilmesi için metodolojinin beslenmesi (Görev 1.2) için kullanılacaktır.