Görev 2.2.3 Çalıştayı, 27-28 Şubat 2017 - Eskişehir

Eskişehir – Anemon Hotel’de iki günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştayın amacı Orman genel müdürlüğü ve AB Habitat sınıflandırma şeması arasında veri alışverişi hakkında genel bir bakış sunmak ve şemalar üzerinde, yine aynı amaç doğrultusunda, çalışmaktır.