22-23 Mart 2017, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve NATURA 2000 Finasmanı Eğitimi, Eskişehir

Diğer ilgili kamu kurumlarından katılım sağlayan personel ve OSiB'den ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleşen program çerçevesinde, bir Natura 2000 alanında biyoçeşitliliğin korunması ve alan yönetimi için gereken finans kaynaklarının neler olabileceğine dair bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.