Karadeniz bölgesi Habitat Tipleri hakkında çalıştay, 21-23 Mart 2017 - Trabzon

Karadeniz bölgesi habitat tipleri hakkında çalıştay Trabzon - Park Dedeman Hotel’de gerçekleştirildi. Proje uzmanlarından Salza Palpurina, işlerin gidişatı, çalıştayın amaçları hakkında bilgi verdikten sonra her bir çalışma grubuna yönelik kılavuzların tanıtımını yaptı. Katılımcılar üç ayrı çalışma grubuna (Karadeniz, Akdeniz, Anadolu çalışma grupları) bölünmeden önce Yard. Doç. Dr. Fergan Karaer Karadeniz bölgesindeki Habitat tiplerini tüm katılımcılara tanıttı.