18-20 Nisan 2018, Yasal Mevzuat 5. Çalıştayı, Eskişehir

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için 6 adet çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çalıştaylardan beşincisi, 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenmiştir.

Hazırlanmakta olan taslak ikincil mevzuatın ele alındığı çalıştayda, taslak yönetmeliklerin kapsam ve maddeleri üzerinden gidilip, ilgili Şube müdürlüklerinden uzmanların, akademisyenlerin ve Dr. Petra Rodic ve Zrinka Domazetovic gibi yabancı uzmanların görüş ve önerileri derlenip taslak yönetmeliklerin güncellenmesi sağlanmaktadır.

Çalıştayda, 5 adet taslak yönetmeliğin ele alınması planlanmıştır:

1. Biyolojik Çeşitliliğin Envanteri, İzlenmesi, Araştırma Faaliyetleri ve Genetik Kaynaklara Erişim İznine Dair Yönetmelik

2. Biyolojik Çeşitliliğin Envanteri ve İzlenmesine Dair Yönetmelik

3. Biyolojik Çeşitlilik Unsurlarına Yönelik Araştırma Faaliyetleri ile Erişim ve Fayda Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

4. Yabani Türlerin Korunması ve Yönetimine Dair Yönetmelik

5. Yabani Türlerin Yerleştirilmesi ve Tabii Yaşama Alanı Dışında Korunmasına İlişkin Yönetmelik