16– 19 Ocak 2018, Mevzuat Çalıştayı, Bolu

1.6.3 Alt Faaliyeti kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için altı adet çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlki Ankara’da, ikincisi Konya’da gerçekleştirilen çalıştayların devamı niteliğinde olan üçüncüsü 16-19 Ocak 2018 tarihlerinde Bolu’da Gazelle Hotel’de gerçekleştirilmiştir olup aşağıdaki taslak yönetmelikler görüşülmüştür;

  • Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kurullarının Oluşturulması ve Çalışmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
  • Korunan Alanlarda İzin, Mülkiyet ve Kiralamalara Dair Yönetmelik
  • Peyzaj Onarımı ve Ekosistem İyileştirmesine İlişkin Yönetmelik
  • Ekolojik Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği