14-16 Kasım 2017, 4. Eğitim Modülü, NATURA 2000 Alanları ve Paydaşlarla İletişim Eğitimi, Bolu

Eğitim programının 4. Modülü kapsamındaki eğitim (Natura 2000’de İletişim- Alt Görev 3.1.4) Bolu ilinde, Gazelle Otel’de, 14-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitim modülünde, iletişime dair farklı hususlar ile vaka çalışmaları 5 eğitici tarafından Faydalanıcı’ya sunulmuştur. Her eğitimde olduğu gibi, eğitimin son gününde eğitim alanlar uygulayarak öğrenme modülüyle edindikleri bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bulmuştur.