12-15 Aralık 2017, Mevzuat Çalıştayı, Konya

1.6.3 Alt Faaliyeti kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için altı adet çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlki Ankara’da gerçekleştirilen bu çalıştayların ikincisi 12-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Konya’da Ramada Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştay esnasında incelenen yönetmelikler şu şekildedir: “Korunan Tür ve Habitatların Seçilmesine – Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar”, “Korunan Alanların Belirlenmesi ve İlanına İlişkin Yönetmelik”, “Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimine Dair Yönetmelik”, “Korunan Alanlarda Gerçekleştirilecek Uygulama Projelerine Dair Yönetmelik”.