12 – 14 Eylül 2017, Natura 2000 ve Veritabanı Konusunda Üniversite, STK ve Kamu Kurumlarının Eğitimi Çalıştayı - I, Erzurum

Proje kapsamında oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenilen kalitede ve özellikte veri sağlanması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla, Görev 3.3 kapsamında toplamda üç adet düzenlenmesi planlanan eğitimlerden ilki 12-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum – Palan Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Erzurum ve çevre illerde bulunan Üniversitelerde, ilgili Kamu Kurumlarında ve STK’larda  çalışan kişiler arasından seçilmiştir. Eğitimlerin, Natura 2000 veritabanı ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanına veri yükleme alt görevinin gerçekleştirilmesine yardımcı olması hedeflenmektedir.