11-12 Temmuz 2017, NATURA 2000 Veritabanı Çalıştayı, Ürgüp/Nevşehir

Veri tabanının tamamlanan dört modülü (SVF, CBS, Sorgulama ve Raporlama) 11-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Ürgüp- Perissia Hotel’de gerçekleştirilen bir çalıştay ile Faydalanıcı’ya sunulmuştur. Çalıştay süresince Natura 2000, biyolojik çeşitlilik veya doğaya ilişkin benzer veri tabanlarının oluşturulması hakkında deneyimler anlatılmıştır. Veri toplama prosedürlerine ilişkin örnekler verilerek tasarım süreci tanıtılmıştır.