11– 12 Ocak 2018, SKP katmanları Çalıştayı, Bolu

Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Görev 1.2 Natura 2000 kriterleri uyarınca SKP metodolojisinin oluşturulması kapsamında SKP katmanları hakkındaki çalıştay 11-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilmiştir.

Bu çalıştay  çerçevesinde SKP ve Natura 2000'de korunan alan seçimine ilişkin temel kavramlar, pilot bölgemizdeki türlerin ve habitatların üzerindeki tehditlerin mekansal analizi, korunan alanlarda boşluk analizi, pilot bölgemizde Natura 2000 alanlarının seçilmesine yönelik fırsatlar ve engeller, sistematik koruma planlaması çerçevesinde kullanılan yazılımlar, SKP'de koruma maliyetleri (örnek proje: Ortadoğu), Natura 2000 alanlarının seçiminde bir engel olarak İklim değişikliği senaryolarının kullanılması, SKP çerçevesinde tatlı su koruma planlamasına genel bakış ve farklı ülkelerden deneyimler ve örnek olaylar sunulmuş olup, bu konular üzerinde  katılımcıların görüşleri ve önerileri alınarak tartışmalar gerçekleştirilmiştir.