Habitat Türleri kapanış çalıştayı, 11-12 Mayıs 2017 - Bolu

Görev 1.1 altında Bolu-Gazelle Hotel’de iki günlük bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ilk gününde takım liderinin açılış konuşmasının ardından Yedigöller Milli Parkı’na günübirlik bir gezi düzenlendi. Çalıştayın ikinci gününde ise proje uzmanlarından Prof. Borja Jimenez-Alfaro tarafından referans listelerinin ve yorumlama kılavuzunun hazırlanması için izlenecek yöntem hakkında bilgilendirme yapıldı. Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz biyocoğrafi bölgelerinde bulunan önemli habitatlar hakkında diğer sunumlar ise Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu, Yard. Doç. Dr. Fergan Karaer ve Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu tarafından yapılmıştır.