10 – 12 Ekim 2017, Natura 2000 ve Veritabanı Konusunda Üniversite, STK ve Kamu Kurumlarının Eğitimi Çalıştayı - II, İstanbul

Proje kapsamında oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenen tür ve kalitede veri sağlanması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla, Görev 3.3 kapsamında ilki Erzurum’da gerçekleştirilen eğitimin ikincisi, 10-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin, Natura 2000 veritabanı ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanına veri yükleme alt görevinin gerçekleştirilmesine yardımcı olması hedeflenmektedir.