Haberler

06 Eylül 2018, Proje Kapanış Etkinliği

“Natura 200 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi” 6 Eylül 2018'de resmen sona erdi. 36 ay süren bu başarılı uygulama sürecinin Kapanış Etkinliği, Bilkent Otel / Ankar'da 200'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

18-20 Nisan 2018, Yasal Mevzuat 5. Çalıştayı, Eskişehir

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için 6 adet çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çalıştaylardan beşincisi, 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenmiştir.

27 Şubat-02 Mart 2018, Yasal Mevzuat 4. Çalıştayı, Bolu

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için 6 adet çalıştay (4 günlük) gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çalıştaylardan dördüncüsü, Sn Genel Müdür Yrd. Etem BOZ’un katılımlarıyla 27 Şubat- 02 Mart 2018 tarihlerinde Bolu’da düzenlenmiştir.

8-9 Şubat 2018 NATURA 2000 ve Orman Habitatları Hakkında Çalıştay, Afyon

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden katılım sağlayan uzmanlar ile birlikte, AB’ye uyum sağlama sürecinde “Orman Amenajmanı ve Avrupa Birliği Habitat Kodlama Entegrasyonu” konusundaki eğitim, Natura 2000 Projesi uzmanları tarafından Afyon’da 8-9 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

30 Ocak– 1 Şubat 2018, Natura 2000 ve Veritabanı Konusunda Üniversite, STK ve Kamu Kurumlarının Eğitimi Çalıştayı - III, Ankara

Proje kapsamında oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenen tür ve kalitede veri sağlanması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla, Görev 3.3 kapsamında ilki Erzurum’da, ikincisi İstanbul’da gerçekleştirilen eğitimin üçüncüsü Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

11– 12 Ocak 2018, SKP katmanları Çalıştayı, Bolu

Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması için Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Görev 1.2 Natura 2000 kriterleri uyarınca SKP metodolojisinin oluşturulması kapsamında SKP katmanları hakkındaki çalıştay 11-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Bolu’da gerçekleştirilmiştir.

12-15 Aralık 2017, Mevzuat Çalıştayı, Konya

1.6.3 Alt Faaliyeti kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek için altı adet çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlki Ankara’da gerçekleştirilen bu çalıştayların ikincisi 12-15 Aralık tarihleri arasında Konya’da Ramaza Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

10 – 12 Ekim 2017, Natura 2000 ve Veritabanı Konusunda Üniversite, STK ve Kamu Kurumlarının Eğitimi Çalıştayı - II, İstanbul

Proje kapsamında oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenen tür ve kalitede veri sağlanması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla, Görev 3.3 kapsamında ilki Erzurum’da gerçekleştirilen eğitimin ikincisi, 10-12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

12 – 14 Eylül 2017, Natura 2000 ve Veritabanı Konusunda Üniversite, STK ve Kamu Kurumlarının Eğitimi Çalıştayı - I, Erzurum

Proje kapsamında oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenilen kalitede ve özellikte veri sağlanması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla, Görev 3.3 kapsamında toplamda üç adet düzenlenmesi planlanan eğitimlerden ilki 12-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Erzurum – Palan Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

6 – 9 Eylül 2017, EUROPARC Konferansı, Portekiz

Alt görev 3.1.3 SKP konusunda Avrupa tecrübesinin edinilmesi kapsamında, Şube Müdürü Sn. Mehmet Gölge’nin liderliğinde Faydalanıcıdan 4 temsilci, 6-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilen EUROPARC 2017 Konferansı’na katılmıştır.

Hırvatistan Çalışma Ziyareti, 14-19 Mayıs 2017

14-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında, AB’ye yakın tarihte üye olmuş bir devlette Natura 2000 ağı seçim ve belirleme süreci hakkında bilgi almak üzere Hırvatistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

3. Eğitim Modülü, 25-27 Nisan 2017 - Antalya

3. eğitim modülü 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında, Antalya – Concorde De Luxe Hotel’de gerçekleştirildi. Eğitimin içeriği “Natura 2000 alanlarını etkileyebilecek Planların ve Projelerin değerlendirilmesi” idi.

2. Eğitim Modülü, 15 - 17 Şubat 2017 - Antalya

Projemizin faaliyetleri arasında yer alan, Natura 2000 alanlarının planlanması ve yönetimi konulu eğitim programlarının II. modülü, 15 - 17 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

Birinci Çalışma Ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan 10 katılımcının oluşturduğu bir heyet, 16 Ekim 2016 tarihinde, Fransa’da Natura 2000 ağının seçilmesi ve uygulanması hakkında bilgi almak..

Topluluk Açısından Önemli Tür Çalıştayı

Proje uygulamasının ilk yılı boyunca, yoğun bir çalışmanın ardından, Türkiye’nin üç Biyocoğrafi bölgesi (Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz) için Topluluk Açısından Önemli Türlerin Referans Listeleri..