TÜRKIYE’DE BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK

İki kıta arasında ayrıcalıklı bir konumda bulunmasıyla, üç biyocoğrafik bölgede (İran-Turan, Akdeniz ve Avrupa-Sibirya) yer almasıyla ve dünyada göçmen kuşların kullandığı iki önemli göç rotasıyla Türkiye zengin bir biyolojik çeşitliliğe ve çok farklı ekosistemlere sahiptir.

Türkiye’de tanımlanmış tohumlu bitki sayısı tür ve tür altı takson olarak 11.000’e ulaşmıştır. Yeni türlerin tanımlanması ile bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle Türkiye tohumlu bitki çeşitliliği açısından bir kıta özelliği göstermektedir. Tüm Avrupa’daki toplam tür sayısı ise 12.500 civarındadır. Ayrıca Türkiye’de 19.000’den fazla omurgasız ve yaklaşık 1.500 omurgalı hayvan görülmektedir.

Korunan alanlar ağı olan Natura 2000 uygulaması doğal hazinelerimizi kaybetmeden zenginliğin ve refahın artabileceğinin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır, bu da Türkiye için büyük bir fırsat anlamına gelmektedir.