Proje Hakkında

PROJENİN FAYDALANICISI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı projenin faydalanıcısı olup, Bakanlık bünyesinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü projenin koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumludur. Aynı bakanlık içinde yer alan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı projenin bilgi teknolojileri faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasını üstlenmektedir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğin korunması ve korunan alanların yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden ve ayrıca Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktiflerinin (Natura 2000) Türkiye’deki uygulama sürecinden sorumludur. Bu proje, Genel Müdürlüğün bu yöndeki çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

İLGİLİ PAYDAŞLAR

Natura 2000, tabiatı insandan soyutlamadan, insan ve tabiatı birlikte korumak için oluşturulmuş bir ağdır. Natura 2000 alanlarının belirlenmesi ve ağın kurulması, çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla geliştirilmesi gereken bir süreçtir. Bu sebeple, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve doğa koruma konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları projenin önemli paydaşları arasında sayılabilir.

PROJENİN HEDEFLERİ

  • Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktiflerinin ek listelerinde yer alan türlerin ve habitatların hangilerinin ülkemizde mevcut olduğunun belirlenmesi,
  • Ülkemizde uygulanmakta olan Sistematik Koruma Planlaması (potansiyel korunan alanların belirlenmesi yöntemi) yaklaşımı ile Natura 2000 yaklaşımının uyumlaştırılarak yeni bir “Natura 2000 Alan Seçimi Metodolojisi”nin geliştirilmesi,
  • Bu metodoloji ışığında, projenin pilot sahalarında (İç Anadolu Bölgesi ve civarı) potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi,
  • Natura 2000 alanlarına yönelik olan ve AB ülkelerindeki diğer biyolojik çeşitlilik veri tabanları ile uyumlu, yeni bir veri tabanı kurulması,
  • Natura 2000 konusunda kurumsal kapasitenin arttırılması.

 

pilot-area

 

Proje Pilot Çalışma sahası